Monday, February 17, 2020
Home > Technology > Best & Easily Video Editing Software

Best & Easily Video Editing Software

तपार्इ अाफ्नो कम्प्युटरको Screen Recorded, Video Editing गर्न चाहान्नु हुन्छ । यदि चाहान्नुहुन्छ अनि तपार्इ अाफ्नो Windows & Mac कम्प्युटरका लागि उपयुक्त एक Software को खोजिमा हुनुहुन्छ । तपार्इलार्इ सबैभन्दा सजिलो र उपयुक्त Video Screen Recorded & Video Editing Software तलको लिङमा मा Download गर्न सक्नुहुने छ ।
Best & Easily Video Editing Software Name List
1. Camtasia Studio
2. Wondershare Filmora
3. Cyberlink Powerdirector  

यदि तपार्इ माथिका Software केहि दिनको लागि Trail Version Use गर्न सक्नु हुने छ ।
अथात् तपार्इले अन्य तरिकाबाट पनि  तपार्इले उक्त Software Use गर्न सक्नुहुने छ ।
जिको लालि तपार्इले हामीलार्इ Contract गर्नुहोस् ।

Leave a comment

Kaji Acharya
Kaji is a Content writer, tech lover, Web Development, Photography & Video Editor. Other than that I like reading novels and watching anime's in my free time.

One thought on “Best & Easily Video Editing Software

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: